FB

May 27, 2021 | 8:10

5 karakteristikat që ju ndihmojnë të njihni njerëzit me inteligjencë sociale

Ata me inteligjencë të lartë shoqërore kanë pikat e forta që i lejojnë ata të përcaktojnë personalitetin e tyre, por si t’i njihni njerëzit inteligjentë? Kjo etiketë identifikon një subjekt me aftësi të mëdha përshtatëse dhe integruese, një individ me aftësi të caktuara që i lejojnë atij të orientohet dhe të lëvizë në sferën ndërpersonale.

Ashtu si çdo qenie njerëzore ka një inteligjencë të caktuar, ne të gjithë jemi inteligjentë socialë, mbetet vetëm të sqarojmë se sa e theksuar është kjo dhuratë tek secili individ. Ata që kanë një nivel shumë të lartë të inteligjencës sociale e gjejnë veten të qetë si në kontekstin profesional ashtu edhe në atë privat, si dhe janë më të suksesshëm se të tjerët, sepse ata janë interpretues me cilësi të dobishme.

Në fakt, kontaktet dhe marrëdhëniet luajnë një rol vendimtar në jetën e përditshme pasi bindja e njerëzve ose krijimi i një përshtypje të mirë është thelbësore për të bërë rrugën tuaj kudo. Duke marrë parasysh librin e Karl Albrecht, “Social Intelligence: The New Science of Success“, eksperti i komunikimit Michael Thompson ka identifikuar 5 karakteristikat kryesore për të dalluar njerëzit me inteligjencë sociale.

Cilësitë kryesore të njerëzve me inteligjencë sociale

Ndërgjegjësimi për situatën

Njerëzit me inteligjencë sociale janë gjithmonë të prirur të kenë një pasqyrë të qartë të situatës përpara se të veprojnë. Për ta bërë këtë ata i kushtojnë vëmendje të madhe gjesteve të të tjerëve, duke u përqendruar në shprehjet e fytyrës dhe tonin e zërit, për të analizuar me përpikëri mënyrën se si ato lidhen me njëri-tjetrin.

Aftësia e tyre për të studiuar më mirë një situatë i lejon ata të sillen në përputhje me rrethanat dhe në një mënyrë më të sigurt dhe të përshtatshme. Të marrësh kohë për të fituar vetëdije për mjedisin përreth është në thelb një strategji e dobishme shoqërore.

Prania

Me prani, trajneri i komunikimit Michael Thompson nënkupton kryesisht vëmendjen e plotë ndaj tyre. Njerëzit me inteligjencë sociale përqendrohen plotësisht tek ata ose tek njerëzit përreth tyre. Ata nuk shikojnë në telefon ndërsa kanë të bëjnë me një bashkëbisedues dhe as nuk lejojnë që të shpërqendrohen nga mendimet ose shqetësimet. Ushtrimet e përqendrimit dhe meditimit mund të ndihmojnë në përmirësimin e pranisë, por edhe interesin për të tjerët dhe dëshirën e mirëfilltë për të kuptuar njerëzit e tjerë.

Autenticiteti

Të jesh autentik do të thotë të besosh në vetvete dhe në vlerat e dikujt dhe për këtë arsye të tregosh veten sa më natyrshëm. Autenticiteti kërkon një nivel të mirë vetëbesimi dhe vetë-reflektimi, sepse pa e njohur veten është e vështirë të jesh i vërtetë ndaj vetvetes.

Për të promovuar vërtetësinë tuaj, duhet t’i bëni vetes disa pyetje të tilla si: Çfarë është e rëndësishme për mua? – Çfarë më dallon nga të tjerët? – Çfarë vlerësojnë të tjerët tek mua? Çdo gjë që ju ndihmon të njihni veten më mirë e bën më të lehtë për tu bërë një subjekt autentik dhe rrit inteligjencën tuaj shoqërore, duke ndihmuar gjithashtu të sqaroheni në një nivel personal.

Qartësia

Për qartësi, Michael Thompson i referohet aftësisë për të shprehur veten në një mënyrë të qartë dhe të kuptueshme, por edhe duke ditur se si të komunikoni mesazhin që dëshironi të përcillni tek të tjerët sa më saktë që të jetë e mundur.

Sigurisht, që të kesh sukses në këtë detyrë është e nevojshme të kesh të paktën një ide të përafërt se si funksionon komunikimi në të vërtetë, duke filluar me përdorimin e gramatikës së saktë dhe formimin e duhur të fjalive për një bisedë efektive dhe kuptimplotë. Njerëzit me inteligjencë sociale kujdesen për aftësitë gjuhësore dhe komunikuese dhe për këtë arsye janë të vëmendshëm ndaj qartësisë ekspozuese dhe rregullave që mbështesin komunikimin.

Ndjeshmëria

Ndjeshmëria është ndoshta shtylla më e rëndësishme e inteligjencës sociale, pasi ajo është aftësia për të hyrë në marrëdhënie të drejtpërdrejta me të tjerët për të kuptuar perspektivën e tyre dhe për të ndarë sinqerisht ndjenjat e tyre. Ashtu si vërtetësia, edhe ndjeshmëria kërkon vetëbesim total, sepse pa të, përfundoni të shqetësoheni për kufizimet dhe mangësitë tuaja.

Për të ndërtuar një nivel të mirë të ndjeshmërisë, duhet të përpiqemi të zhvillojmë më shumë respekt për njerëzit, duke marrë parasysh larminë dhe veçantinë e individit. Pa respekt dhe ndjeshmëri të ndërsjellë, shoqëria jonë do të rrëzohej dhe ne nuk do të ishim njerëzit që jemi, kështu që një shkallë e caktuar e inteligjencës sociale mund të njihet tek shumica e njerëzve.

 

 

Burimi / https://giornodopogiorno.org/

© Nuk lejohet riprodhimi i shkrimeve pa vendosur autorësinë e revistës "Psikologjia" dhe pa cituar burimin.

To Top