FB

August 4, 2021 | 9:00

Çerdhe dhe kopshte pranë vendit të punës, Bashkia e Tiranës miraton marrëveshjen për fillimin e projektit

Bashkia e Tiranës ka gati projektin për ndërtimin e çerdheve dhe të kopshteve pranë bizneseve dhe kompanive. Këtë të hënë, Këshilli Bashkiak miratoi marrëveshjen e parë me Bankën Kombëtare Tregtare në kuadër të kësaj nisme.

“Çerdhe dhe kopsht pranë vendit të punës”, referuar praktikave më të suksesshme perëndimore.

Ky projekt pilot do të mbështesë jo vetëm fëmijët dhe familjen, por njëkohësisht do të sigurojë shtrimin e terrenit për ofrimin e një modeli alternativ të shërbimit parashkollor publik, në funksion të edukimit të fëmijëve, si dhe do të mundësojë një rishpërndarje të fluksit gjithnjë në rritje të kërkesave për regjistrimin e fëmijëve sistemin parashkollor publik.

Bashkia e Tiranës do të ofrojë mbështetjen e saj teknike për ndjekjen e të gjitha procedurave të hapjes së “Çerdhe dhe kopsht pranë vendit të punës”, përzgjedhjen e stafit, planifikimin dhe ngritjen e shërbimit të kujdesit dhe edukimit, si dhe monitorimin e aktivitetit të çerdheve dhe kopshteve pranë vendit të punës.

Ndërkaq, kompanitë dhe bizneset do të sigurojnë shërbimin parashkollor sipas standardeve për fëmijët e stafit të tyre, duke marrë përsipër financimin e të gjitha kostove kapitale dhe çdo shpenzim tjetër financiar e operacional

Kjo do të bëhet nëpërmjet një kontrate të detajuar me Bashkinë Tiranë, që ka të bëjë me ndërtimin dhe pajisjen e godinës për “Çerdhe dhe kopsht pranë vendit të punës”, sipas standardeve të miratuara, deri te pagesat për ushqimin e fëmijëve dhe pagat e punonjësve të përzgjedhur nga Bashkia Tiranë.

Edukimi dhe mirërritja e fëmijëve brenda standardeve të miratuara është një nga objektivat prioritarë të Bashkisë Tiranë. Kjo politikë ne nivel vendor synon shtrirjen dhe rritjen e infrastrukturës të arsimit parauniversitar dhe shërbimit në çerdhe në të gjithë territorin e Bashkisë së Tiranës dhe në përputhje të plotë me nevojat e grupeve të gjitha kategorive sociale dhe specifikisht atyre të margjinalizuara, në zbatim të standardeve kombëtare dhe ato europiane të miratuara.

 

 

Burimi / PanoramaOnline

© Nuk lejohet riprodhimi i shkrimeve pa vendosur autorësinë e revistës "Psikologjia" dhe pa cituar burimin.

MARKETINGU:
[email protected] / Cel: 0684022192
[email protected] / Cel: 0688019400

© Revista Psikologjia. Nuk lejohet riprodhimi i shkrimeve pa vendosur autorësinë e revistës "Psikologjia" dhe pa cituar burimin.

To Top