FB

March 1, 2021 | 8:04

Lira Gjika: Fazat e mësimit dhe zhvillimit të gjuhës në vitet e para të jetës

Lira Gjika, mjeke pediatre

Lira Gjika, mjeke pediatre

Gjuha mësohet dhe zhvillohet gjatë viteve të para të jetës. Dhe ky mësim kalon nëpër disa faza sipas moshës. Shpjegimin e detajuar e bën pediatrja e njohur, e cila vë theksin mbi vëmendjen e ndjekjes së këtyre fazave të rëndësishme te fëmija.

0-3 muaj: fëmija nxjerr dhe zhvillon tinguj zanorë

4-6 muaj: shfaqen shprehje të fytyrës, si pozitive ashtu edhe negative.

6-9 muaj: kërkim për dialog, shqipton apo bën guga, ka jargëzim me shumicë dhe përdor gishtin për të treguar një objekt.

9-12 muaj: përgjigjet kur dëgjon emrin e tij, nxjerr dy tinguj, përdor mesazhe me sy dhe përsërit fjalë apo shprehje, që nuk i artikulon mirë, por i përmirëson duke i përsëritur.

12-13muaj: shqiptim të saktë të fjalëve të zakonshme, si mami dhe babi.

1

14-18 muaj: shfaqen fjalët e para dhe shprehjet e thjeshta, apo siç quhen ndryshe, fjalët-shprehje.

18-24: fjalori pasurohet dhe 50% e e bashkëtingëlloreve shqiptohen në mënyrë korrekte, gjuha dominon mbi gjestet.

24-36 muaj: 70% e bashkëtingëlloreve shqiptohen në mënyrë korrekte si dhe shfaqet përdorimi i përemrave Unë; Ti; Mua dhe Ty.

3-5 vjeç: e folura është e kuptueshme në përgjithësi, por mund të ketë vështirësi në shqiptimin e “r” “v” dhe grup bashkëtingëlloresh të tjera.

6-11 vjeç: zhvillimi gramatikor i kompletuar dhe pasurim i gjuhës nëpërmjet shkollimit.

© Nuk lejohet riprodhimi i shkrimeve pa vendosur autorësinë e revistës "Psikologjia" dhe pa cituar burimin.

MARKETINGU:
[email protected] / Cel: 0684022192
[email protected] / Cel: 0688019400

© Revista Psikologjia. Nuk lejohet riprodhimi i shkrimeve pa vendosur autorësinë e revistës "Psikologjia" dhe pa cituar burimin.

To Top