Në fokus

November 11, 2017 | 9:10

Neglizhenca është një nga format më të zakonshme të keqtrajtimit të fëmijëve

Shumica e të rriturve, veçanërisht prindërit, nuk mund ta kuptojnë idenë e neglizhimit të një fëmije. Mjerisht, megjithatë, mijëra raste të neglizhencës së fëmijëve ekzistojnë në Shtetet e Bashkuara.

1

Gjatë vitit 2015, sipas Byrosë së Fëmijëve, pjesë e Departamentit të Shëndetësisë dhe Shërbimeve Njerëzore, përafërsisht 683,000 fëmijë në vend u konsideruan viktima të abuzimit ose neglizhencës. Edhe më keq, Byroja vlerësoi se 1,670 fëmijë vdiqën në vitin 2015 nga abuzimi apo neglizhenca.

Neglizhimi është një nga format më të zakonshme të keqtrajtimit të fëmijëve. Kjo mund të ndikojë në shëndetin fizik dhe mendor të një fëmije dhe mund të çojë në pasoja afatgjata.

Përkufizimi i neglizhencës- “Çdo akt i fundit ose mosveprimi nga ana e një prindi ose kujdestari që paraqet një rrezik të afërt të dëmtimit të rëndë të fëmijës”.

Ligjet e shtetit shpesh e përcaktojnë neglizhimin si dështim i një prindi ose kujdestari për të siguruar ushqimin, strehimin, veshmbathjen, kujdesin mjekësor ose mbikëqyrjen e nevojshme deri në atë masë sa që shëndeti, siguria dhe mirëqenia e fëmijës kërcënohen me dëm.

Disa shtete përfshijnë përjashtime për përcaktimin e neglizhencës. Për shembull, një prind që refuzon trajtime të caktuara mjekësore për një fëmijë në bazë të besimeve fetare.

Situata financiare e një prindi gjithashtu mund të merret në konsideratë. Një prind që jeton në varfëri, për shembull, që mund të përpiqet t’ju sigurojë fëmijëve ushqim ose strehim të përshtatshëm, nuk mund të konsiderohet se i lë pas dore, nëse po bën më të mirën me atë që ka.

Llojet e neglizhencës

Neglizhimi vjen në forma të ndryshme. Këtu janë llojet themelore të neglizhencës:

Neglizhimi fizik – Moskujdesja për nevojat themelore të një fëmije, si higjiena, veshja, ushqimi, strehimi ose braktisja e fëmijës.

Mospërfillja mjekësore – Mohimi ose vonimi i trajtimit mjekësor të domosdoshëm ose të rekomanduar.

Mbikëqyrja e papërshtatshme – Lënia e një fëmije që nuk mund të kujdeset për vete në shtëpi, nuk e mbron fëmijën nga rreziqet e sigurisë, ose lënia e fëmijës me kujdestar të papërshtatshëm.

Neglizhimi emocional – Ekspozimi i një fëmije në dhunën familjare ose abuzimin e substancave, ose mos sigurimi i përkushtimit ose mbështetjes emocionale.

Neglizhimi arsimor – Dështimi në regjistrimin e një fëmije në shkollë, ose duke injoruar nevojat e veçanta të arsimit të fëmijës.

Prindërit nuk vendosin të lënë pas dore fëmijët e tyre. Por, për shkak të faktorëve të ndryshëm, disa prindër nuk janë në gjendje të plotësojnë në mënyrë adekuate nevojat e fëmijës.

Ndonjëherë neglizhimi është krejtësisht i paqëllimtë, siç është rasti i një nëne të re që nuk kupton zhvillimin themelor të fëmijës. Ajo nuk mund të njohë se sa shpesh foshnja e saj duhet të ushqehet ose të ndërrohet.

Në raste të tjera, sëmundjet mendore të prindërve ose çështjet e keqpërdorimit të substancave mund t’i pengojnë që t’ju sigurojnë fëmijëve të tyre me kujdesin e duhur. Një baba që është nën ndikimin e drogës mund të mos jetë në gjendje ta pengojë foshnjën e tij të endet jashtë vetëm.

Ekzistojnë një numër shenjash që mund të tregojnë mundësinë që një fëmijë neglizhohet, duke përfshirë:

  • Mungesat e shpeshta  në shkollë
  • Nuk ka veshmbathje të mjaftueshme ose është veshur në mënyrë të papërshtatshme për motin
  • Vjedh ose lyp për ushqim ose para
  • Është vazhdimisht i pistë ose ka erë të rëndë trupore
  • Abuzon më alkoolin ose drogën
  • Mospërmbushja e nevojave për kujdes mjekësor ose dentar, syze
  • Askush nuk është në shtëpi për t’i ofruar kujdes

 

 

To Top

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com