Pika referimi

November 30, 2017 | 10:12

Përse një heteroseksual vlerësohet në shoqërinë tonë?

1

Përse reputacioni i një heteroseksuali vlerësohet në shoqërinë shqiptare?

• Shoqëria shqiptare është tradicionale, e bazuar në norma dhe vlera kulturore tradicionale dhe ndryshimet në shoqërinë tradicionale ndodhin shumë ngadalë. Kjo gjë nënkupton se edhe përqasja e publikut kundrejt diferencës kërkon një periudhë të gjatë përshtatjeje.

Dorina Hoxha, publiciste

Dorina Hoxha, publiciste

• Përbën një “normalitet” në kuptimin që, nuk del jashtë natyrës njerëzore dhe komuniteti LGBTI konsiderohen si “ATA” që devijojnë nga ky “normalitet”.

• Publiku e përgjithëson dhe stigmatizon komunitetin LGBTI mbi bazën e disa ‘prototipave’ problematikë, të paedukuar, të rëndomtë, vulgarë, pa arsim, etj. Dhe mbi bazën e këtyre ‘prototipave’ ngre një imazh dhe përfytyrim për të gjithë pjesëtarët e komunitetit LGBTI duke i identifikuar si të tillë.

• Homoseksualiteti shihet si një sëmundje mendore apo çrregullim psikik.

• Homoseksualiteti në shoqërinë shqiptare konsiderohet TABÙ.

• Homoseksualiteti përbën një imoralitet ose në raste specifike edhe amoralitet.

• Përqaset drejt moralit heteronom, kurse homoseksualët më së shumti përqasen drejt një morali autonom.

• Përputhet me doktrinat fetare, myslimane, katolike, ortodokse, bektashiane. Meqenëse feja islame është shumë e përhapur në Shqipëri dhe zë përqindjen më të lartë të popullsisë, rrjedhimisht reputacioni i një heteroseksuali do të vlerësohet më shumë nga pjesa më e madhe e popullsisë, sepse shkon kah rregullave islame në rastin e fesë islame.

• Cilësohet si një reputacion, i cili përcjell më shumë vlera morale në shoqëri, d.m.th është një shembull për shoqërinë.

• Figura mashkullore në shoqërinë shqiptare është ‘mitizuar’ me figurën e Skënderbeut, të cilin historia e paraqet si një mashkull muskuloz, me shpatulla të gjëra, zë i trashë, me mjekër të madhe, shumë të fortë fizikisht; tipare, të cilat përcaktojnë qartë rolin dhe identitetin gjinor. Shoqëria shqiptare aktivitetin seksual e lidh më qëllimin natyror të riprodhimit të jetës njerëzore. Ky është një nga faktorët që e bën reputacionin e një heteroseksuali më të vlerësuar, krahasuar me reputacionin e një homoseksuali.

• Reputacioni i një heteroseksuali në shoqërinë shqiptare vlerësohet i “mirë” dhe reputacioni i një homoseksuali si një reputacion i “keq”.

• Veprimet e individit nuk bien në kontradiktë me njëratjetrën dhe gjejnë përputhshmëri apo ngjashmëri me objektivat e qëllimet e opinionit publik ose me shoqërinë.

• Ai është më i favorizuar ekonomikisht, e nëse je më i favorizuar ekonomikisht, mundësitë për të krijuar një imazh apo opinion pozitiv janë më të mëdha.

• Ndryshe ndodh me komunitetin LGBTI, që has vështirësi në gjetjen e një vendi pune për shkak se diskriminohen për orientimin seksual dhe identitetin gjinor, pasoja e së cilës ndikon në mirëqenien socioekonomike të këtij komuniteti, gjë që i diferencon nga pjesa tjetër e shoqërisë.

• Transgjinorët e deklaruar publikisht janë më të diskriminuarit nga familja, shoqëria, pa të ardhura ekonomike, çka i detyron të bëjnë shpeshherë një jetë të shthurur dhe endacake. Reputacioni i tyre sipas shoqërisë shqiptare bie ndesh me vlerat morale dhe normat kulturore që shoqëria i paracakton që me ndarjen e roleve gjinore dhe që i kultivon si të “natyrshme” dhe më dinjitoze, dinjitet të cilin shoqëria e sheh të pasqyruar në personalitetin, karakterin, aftësitë profesionale, mirëqenien sociale, kulturore, etike.

Në momentin që ndonjëra mungon apo devijon, shoqëria e reflekton si mungesë dinjiteti njerëzor, shpeshherë pa marrë parasysh faktorët që kanë ndikuar. E në këtë mënyrë humb edhe respekti reciprok dhe përqasja e një komunikimi. E rrjedhimisht feedback-u që kanë marrë dhe vijojnë të marrin këta transgjinorë nga shoqëria shqiptare është pak a shumë i tillë. Përkundër rasteve transgjinore në Shqipëri, në vendet e tjera më të zhvilluara edhe ekonomikisht, transgjinorët gëzojnë të drejta të barabarta dhe një reputacion pozitiv. Çka nënkupton se dinjiteti i tyre nuk ishte cenuar aspak për shkak të identitetit gjinor. Në vlerësimin e një reputacioni mjaft ndikim kanë edhe faktorët favorizues jo vetëm ekonomike, por edhe kulturore dhe sociale.

Botuar në revistën Psikologjia, nr.119

To Top

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com