Teste

December 19, 2020 | 8:20

Cila është inteligjenca juaj më dominuese?

Psikologu i Harvardit Howard Gardner zhvilloi Teorinë e Inteligjencave të Shumëfishta që sugjeron që të gjithë ne kemi një “modalitet” inteligjence mbizotëruese.

Howard Gardner formuloi fillimisht një listë të shtatë inteligjencave. Listimi i tij ishte i përkohshëm. Dy të parat janë vlerësuar zakonisht në shkolla; tre të tjerat lidhen zakonisht me artet; dhe dy të fundit janë ato që Howard Gardner i quajti “inteligjenca personale”.

Inteligjenca gjuhësore përfshin ndjeshmërinë ndaj gjuhës së folur dhe të shkruar, aftësinë për të mësuar gjuhë dhe aftësinë për të përdorur gjuhën për të përmbushur qëllime të caktuara. Kjo inteligjencë përfshin aftësinë për të përdorur në mënyrë efektive gjuhën për t’u shprehur retorikisht ose poetikisht; dhe gjuha si një mjet për të kujtuar informacionin. Shkrimtarët, poetët, avokatët dhe folësit janë ndër ata që Howard Gardner i sheh si me inteligjencë të lartë gjuhësore.

Inteligjenca logjike-matematikore konsiston në aftësinë për të analizuar logjikisht problemet, për të kryer operacione matematikore dhe për të hetuar çështjet shkencërisht. Sipas fjalëve të Howard Gardner, kjo përfshin aftësinë për të zbuluar modele, për të arsyetuar në mënyrë deduktive dhe për të menduar logjikisht. Kjo inteligjencë më së shpeshti shoqërohet me të menduarit shkencor dhe matematikor.

Inteligjenca muzikore përfshin aftësi në performancën, përbërjen dhe vlerësimin e modeleve muzikore. Ajo përfshin aftësinë për të njohur dhe kompozuar zhurma muzikore, tonet dhe ritmet. Sipas Howard Gardner inteligjenca muzikore shkon në një paralele pothuajse strukturore me inteligjencën gjuhësore.

Inteligjenca trupore-kinestetike përfshin potencialin e përdorimit të gjithë trupit ose pjesëve të trupit për të zgjidhur problemet. Është aftësia për të përdorur fuqitë mendore për të koordinuar lëvizjet trupore. Howard Gardner e sheh të lidhur aktivitetin mendor dhe fizik.

Inteligjenca hapësinore përfshin potencialin për të njohur dhe përdorur modelet e hapësirës së gjerë dhe zonave më të kufizuara.

Inteligjenca ndërpersonale ka të bëjë me aftësinë për të kuptuar qëllimet, motivimet dhe dëshirat e njerëzve të tjerë. Kjo i lejon njerëzit të punojnë në mënyrë efektive me të tjerët. Pedagogët, shitësit, udhëheqësit fetarë dhe politikë dhe të gjithë këshilltarët kanë nevojë për një inteligjencë ndërpersonale të zhvilluar mirë.

Inteligjenca personale përfshin aftësinë për të kuptuar veten, për të vlerësuar ndjenjat, frikën dhe motivimet e dikujt. Sipas pikëpamjes së Howard Gardner, kjo përfshin të paturit e një modeli efektiv pune të vetvetes, dhe të jemi në gjendje të përdorim një informacion të tillë për të rregulluar jetën tonë.

Inteligjenca juaj dominuese zbulon se ku jeni më të aftë dhe më të suksesshëm!

Zbuloni se cila inteligjencë është më dominuese tek ju!

 

 

 

Burimi / https://www.stevenaitchison.co.uk/

 

© Nuk lejohet riprodhimi i shkrimeve pa vendosur autorësinë e revistës "Psikologjia" dhe pa cituar burimin.

To Top