FB

April 17, 2024 | 7:11

Këshilla se si një drejtues mund t’i përdorë, për të mbajtur të bashkuar anëtarët e një grupi pune

 

Grupet e punës kanë objektiva të qarta dhe të përcaktuara për të arritur qëllimet e përcaktuara. Ato zakonisht zhvillohen rreth një udhëheqësi dhe ndjekin një strukturë, suksesi i së cilës varet nga niveli i bashkëpunimit të vendosur midis anëtarëve të ndryshëm. Për këtë arsye, mbajtja e një grupi pune së bashku është thelbësore për zhvillimin korrekt të çdo projekti.

gruppunePër të pasur sukses, ka strategji të ndryshme motivimi që udhëheqësi mund t’i zbatojë në praktikë, në mënyrë që të sigurojë besimin dhe bashkëpunimin midis kolegëve. Mbajtja e një grupi pune së bashku është thelbësore për të qenë në gjendje të kryeni detyrat në mënyrë më efektive, si dhe për t’i bërë kolegët të ndihen më të qetë, të sigurt dhe të vlerësuar. Më poshtë po paraqesim një sërë këshillash themelore që një drejtues mund t’i përdorë për të mbajtur të bashkuar anëtarët e një grupi pune.

 

Strategjitë për të mbajtur të bashkuar një grup pune

1.Jep një shembull të mirë – Ky aspekt është themelor. Lideri duhet të ndikojë vazhdimisht në klimën brenda grupit , si dhe të jetë i vetëdijshëm se sa humori i keq nuk ndihmon aspak në rritjen e motivimit. Lideri duhet të jetë shembull i përgjegjësisë, përkushtimit dhe vendosmërisë. Vetëm në këtë mënyrë ai do të mund të presë që kolegët e tij të sillen në të njëjtën mënyrë.

 

2.Dëgjoni anëtarët e grupit – Është e pamundur të zhvillohet me sukses një projekt ose të mbahet një bazë besnike e klientëve nëse punonjësit nuk janë të kënaqur në punë. Për këtë arsye, drejtuesi duhet të dijë të dëgjojë me vëmendje anëtarët e grupit të tij të punës, duke kuptuar problemet dhe shqetësimet e tyre dhe duke qenë empatik.

 

3.Investoni në veten tuaj – Dija është gjithmonë një investim i sigurt. Për këtë arsye lideri duhet t’i kushtojë gjithmonë rëndësi trajnimit të tij personal dhe të shqetësohet për përmirësimin e aftësive të tij. Për ta bërë këtë, mund të përdorni ushtrime, kurse, seminare, uebinarë, etj.

 

4.Jepni komente – Vlerësimi dhe kritika konstruktive  i lejojnë anëtarët të kuptojnë dhe përmirësojnë detyrat që u janë caktuar. Ky është një faktor kyç në mbajtjen e një grupi pune të bashkuar  dhe i lejon secilit anëtar të jetë i vetëdijshëm për rezultatet e tij.

 

5.Krijoni një mjedis pune mbështetës – Një mjedis i favorshëm pune ndikon drejtpërdrejt në produktivitetin dhe mirëqenien e grupit. Për këtë qëllim, është e rëndësishme të investoni në ndërtimin e një ambienti të këndshëm, strukturave funksionale ose një sistemi të mirë klimatizimi. Në këtë mënyrë, anëtarët e grupit të punës do të jenë më të lumtur dhe më të motivuar në mjedisin e punës.

 

6.Vendosni synime sfiduese, por të arritshme – Është një pikë e rëndësishme për të stimuluar motivimin e kolegëve dhe për t’i bërë ata të ndihen plotësisht të përmbushur në arritjen e objektivave të projektit të tyre. Për të arritur performancën maksimale, është thelbësore të vendosni një sërë qëllimesh që janë të arritshme, por që kërkojnë përpjekje. Megjithatë, është mirë të mbani gjithmonë parasysh kufizimet dhe aftësitë e kolegëve tuaj.

 

7.Investoni në zhvillimin e ekipit – Aspekte të tilla si paga, fleksibiliteti në orë ose mundësitë e promovimit janë të rëndësishme në mënyrë që punonjësit të ndihen të vlerësuar dhe të jetë më e lehtë t’i mbash ata së bashku.

 

8.Bëjini qëllimet të qarta – Vendosja e qëllimeve është e lidhur me kryerjen e detyrave dhe është burimi kryesor i motivimit. Vendosja e objektivave të qarta dhe specifike stimulon prodhim më të madh dhe, rrjedhimisht, zhvillim më të mirë të ekipit.

 

9.Stimuloni anëtarët – Stimulimi i anëtarëve të ndryshëm të grupit, inkurajimi i një shkëmbimi korrekt të njohurive, shkëmbimi i ideve dhe opinioneve janë disa aspekte thelbësore për të mbajtur së bashku një grup pune. Duke vepruar kështu, çdo anëtar i ekipit do të jetë në gjendje të ndihet i vlerësuar dhe do të jetë i vetëdijshëm për rëndësinë e tyre në grup. Do të përfitojnë edhe marrëdhëniet mes kolegëve, pasi do bëhen më solide.

 

10.Jepni mbështetjen e duhur – Ndryshimet në detyra zakonisht e detyrojnë grupin e punës të mësojë aftësi të reja për të kuptuar dhe interpretuar detyra të reja. Udhëheqësi i ekipit duhet t’u japë punonjësve mundësinë për zhvillim personal,  duke eksperimentuar kështu me qasje të reja për arritjen e qëllimeve të reja.

 

11.Jepni një vizion të qartë të kompanisë – Zhvillimi, përcaktimi, artikulimi dhe komunikimi i vizionit të kompanisë nuk është i komplikuar. Sfida e vërtetë është më tepër të bindësh të tjerët ta ndjekin atë. Për të frymëzuar grupin e punës, është e rëndësishme që vizioni të jetë i thjeshtë dhe i qartë, si dhe i besueshëm dhe i besueshëm.

 

12.Demonstroni vlerësim për të gjithë anëtarët – Të gjithë duhet të vlerësohen dhe anëtarët e një ekipi pune nuk bëjnë përjashtim. Ata duhet të dinë se lideri ka një interes personal për secilin prej tyre. Të shohësh të njohura meritat e dikujt është një certifikatë vlerësimi, si dhe një nxitje motivuese.

 

Këto këshilla do t’ju ndihmojnë nëse keni nevojë të mbani të bashkuar një grup pune. Provoni të gjitha dhe zbuloni efektet e tyre. A jeni gati t’i zbatoni ato në praktikë?

© Nuk lejohet riprodhimi i shkrimeve pa vendosur autorësinë e revistës "Psikologjia" dhe pa cituar burimin.

MARKETINGU:
Agjente Marketingu:
Erinda Topi: 0688019400
E-mail: [email protected]

© Revista Psikologjia. Nuk lejohet riprodhimi i shkrimeve pa vendosur autorësinë e revistës "Psikologjia" dhe pa cituar burimin.

To Top