Këshilla & Arsye

April 16, 2018 | 15:26

Ndryshoni jetën përmes gjuhës!

Gjuha është një element themelor për të kuptuar jetën dhe për të komunikuar me botën. Varësisht se si e përdorim atë, ajo do të na prekë ndryshe në një nivel emocional dhe intelektual. Në këtë drejtim, Bernard Roth thotë se eliminimi i dy fjalëve nga fjalori i vet, mund të ndryshojë jetën e dikujt.

Kjo ka kuptim nëse marrim parasysh se, pa e kuptuar, ne përdorim dënime të bëra pa u vetëdijesuar se si e formësojnë mënyrën tonë të të menduarit dhe shohim realitetin. Prandaj është logjike të mendosh që nëse ndryshon mënyrën se si i referohesh realitetit, gjithashtu mund të ndryshosh jetën tënde.

“Fjalët janë konfigurimi akustik i ideve”. -Novalis-

Bernard Roth është profesor inxhinier në Universitetin Stanford dhe drejtor akademik i Institutit të Dizajnit Hasso Plattner. Ky intelektual shkroi një libër të titulluar “Nëse dëshironi mundeni. Mjaft ëndërruat dhe filloni të realizoni. Merrni jetën tuaj në duart tuaja! Ai përmend shumë prej formulave gjuhësore që çojnë në triumf ose dështim. Më poshtë i zbulojmë dy nga më të rëndësishmet.

Ndrysho jetën tënde pa fuqinë e “por”

Fjala është një bashkëveprim kundërshtar. Kjo do të thotë se shërben për të kundërshtuar dy ide, për të kualifikuar një deklaratë ose për të zgjeruar apo krahasuar atë. Nga pikëpamja psikologjike, kjo fjalë shpesh përdoret për të justifikuar, shtyrë ose parandaluar veprimin.

Veçanërisht kur përdoret në frazat si “Po, por” ajo zbulon një qëllim të vetë-sabotimit. Është e barabartë me krijimin e pengesave të panevojshme ose fiktive për të vepruar.

Profesor Roth propozon të eliminojë fjalën “por” nga fjalori jonë i zakonshëm. Ai thotë se jeta jonë mund të ndryshojë nëse nuk e përdorim, sepse na detyron të ndryshojmë perspektivën. Kjo gjë konsiston në zëvendësimin e “por” me lidhëzën “dhe”. Pra, në vend që të thuash, për shembull, “Unë dua të ndryshoj partnerët, por kam frikë të qëndroj vetëm”, duhet të themi: “Unë dua të ndryshoj partnerët dhe kam frikë të qëndroj vetëm”.

Si është e mundur të ndryshosh jetën e dikujt duke ndryshuar fjalët? Roth thotë se kur përdorni “por” ju jeni përballur me dy shtigje që janë reciprokisht ekskluzive: ju ndiqni njërën ose tjetrën. Nëse përdorim lidhëzën “dhe” në vend të kësaj shohim të dyja realitetet në unison. Le të mos zgjedhim. Ne mendojmë peizazhin në një mënyrë që nuk na detyron të zgjedhim, “por” na fton të shohim gjërat në një mënyrë më objektive “dhe” na bënë të mos ndihemi në udhëkryq.

Zëvendëso “duhet” me “dua”

Tipi i dytë i Profesor Roth është të ndryshojë shprehjen “Unë duhet të bëj” me shprehjen “Unë dua të bëj”. Kur themi “duhet të bëj”, ne jemi menjëherë në regjistrin e detyrimeve. Kjo në vetvete është shumë demotivuese. Kjo nënkupton që ne dëshirojmë diçka, por që ne duhet të bëjmë diçka tjetër, madje edhe kundër vullnetit tonë. Duke përdorur këtë duhet të futemi tashmë në një tronditje emocionale.

Bernard Roth thekson se nëse bëjmë diçka, nuk është kurrë sepse ne jemi të detyruar ta bëjmë atë. Në një mënyrë apo tjetër, ne zgjodhëm ta bëjmë atë. Duke eliminuar shprehjen “Unë duhet të bëj” dhe duke e zëvendësuar atë me “Unë dua të bëj”, ne thjesht pranojmë përgjegjësinë tonë për jetën që ne udhëheqim.

Ja disa shembuj:

Ndrysho “Unë duhet ta përfundoj këtë punë për nesër, përndryshe unë do të pushohem nga puna” me “Dua ta bëj këtë punë për të nesërmen sepse është një mënyrë për të mos më dënuar”.

Ndrysho “Duhet të jem tolerant ndaj partnerit tim, sepse ai mund të lodhet nga unë dhe të më lërë” me “Dua të jem tolerant ndaj partnerit tim, sepse është një mënyrë për të pasuruar marrëdhëniet dhe për t’u bërë më mirë”.

Ndrysho “Unë duhet të ushtrohem, sepse nuk dukem mirë” me “Unë dua të ushtrohem për t’u ndjerë më mirë me trupin tim”

Çdo herë që ndryshoj “duhet” me “dua”, menjëherë bëhet e nevojshme të ndryshohet perspektiva negative me një pozitë më pozitive. Në të njëjtën kohë eliminohet një ngarkesë e fortë emocionale. Kjo është arsyeja pse është e mundur të ndryshojmë jetën e dikujt në një mënyrë pozitive duke eliminuar këto fjalë nga fjalori i vet. Pse të mos përpiqeni ta bëni atë për një muaj dhe të vlerësoni rezultatet që merrni?

Përgatiti: Brikela Daci | Burimi / https://lamenteemeravigliosa.it

To Top

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com