Këshilla & Arsye

June 19, 2020 | 8:14

Përballja, çfarë është dhe cilat janë strategjitë e ndryshme të saj

Nga anglishtja ‘përballja’ (të përballosh ose të luftosh), fjalë për fjalë do të thotë ‘të përballosh’. Paraqitur nga R. Lazarus në 1966, termi është përkthyer gjithashtu në psikologji si ‘menaxhim aktiv’ ose ‘reagim efektiv’. Ai tregon grupin e strategjive njohëse dhe të sjelljes që një person vendos për t’u marrë me një situatë stresuese.

Me stres nënkuptojmë çdo gjendje mjedisore që kërkon aktivizim individual dhe / ose përpjekje adaptive. Përballja është aftësia për t’u larguar nga administrimi i situatës dhe emocionet që vijnë me të. Është një proces i aktivizimit të burimeve dhe aftësive që lind nga bashkëveprimi i personit me mjedisin e tij / saj të jetesës.

Nëse përballja aktive është ajo që bën individi për të eliminuar burimin e stresit, përballja pasive paraqet mënyrën se si ai përshtatet në mënyrë efektive ndaj tij. Kjo e fundit mund të jetë zgjidhja më e mirë kur shkaku i stresit nuk mund të eliminohet.

Ekzistojnë strategji të përballjes të përqendruara në problem, të orientuara për të modifikuar situatën stresuese; strategji të përballjes të përqendruara në emocione, që synojnë të zvogëlojnë efektin afektiv dhe psikologjik të stresit, dhe strategji të shmangies, që konsistojnë në shpëtimin nga gjendja stresuese.

Në fund të fundit, përballja proaktive i referohet përdorimit parandalues të burimeve, domethënë, edhe përpara se të takohen vetë ngjarjet stresuese. Strategjia më e mirë padyshim që varet nga situata. Në disa raste mund të jetë e dobishme dhe efektive shmangia dhe anashkalimi i një problemi që konsiderohet i vështirë dhe i pakapërcyeshëm; në afat të gjatë kjo metodë mund të jetë efektive  nëse nga përballja me stresin, individi mund të përmirësojë në mënyrë aktive gjendjen e tij dhe përmbushjen personale.

Psikologët dhe psikoterapistët shpesh e gjejnë veten duke punuar për të promovuar zhvillimin e strategjive të përshtatshme dhe efektive të përballjes, në mënyrë që të menaxhojnë dhe të merren me ndikimin negativ të stresit në jetën e përditshme të pacientit.

 

 

Burimi / https://unafinestrasullapsiche.com/

© Nuk lejohet riprodhimi i shkrimeve pa vendosur autorësinë e revistës "Psikologjia" dhe pa cituar burimin.

To Top