FB

September 4, 2021 | 8:18

Afërsia me baballarët luan një rol të veçantë në mënyrën sesi fëmijët e kalojnë periudhën e adoleshencës

Adoleshenca mund të jetë një kohë e trazuar emocionalisht, por hulumtimet e reja në Penn State zbuluan se marrëdhëniet e ngushta dhe mbështetëse me prindërit – veçanërisht baballarët – në pikat kryesore gjatë adoleshencës mund të ndihmojnë në shmangien e problemeve të caktuara të përshtatjes.

Studiuesit shqyrtuan se si marrëdhëniet emocionale të ngushta dhe mbështetëse me prindërit-të referuara në hulumtim si “intimitet prindëror”-në familjet me nëna dhe baballarë ndikuan në vetëvlerësimin e fëmijëve të tyre, shqetësimet e peshës dhe simptomat depresive në pika të ndryshme të adoleshencës.

Ata zbuluan se afërsia me baballarët kishte efekte të gjera pozitive gjatë adoleshencës si për vajzat ashtu edhe për djemtë. Por ndërsa marrëdhëniet e ngushta me nënat kishin gjithashtu përfitime, ato ishin më të kufizuara nga mosha e fëmijëve të tyre dhe nuk ishin mbrojtëse kundër të gjitha çështjeve të përshtatjes të matura në studim si për vajzat ashtu edhe për djemtë.

Anna Hochgraf, kandidate për doktoraturë në zhvillimin njerëzor dhe studimet familjare tha se gjetjet sugjerojnë se ndërsa marrëdhëniet e ngushta me nënat janë të rëndësishme, baballarët mund të luajnë një rol të rëndësishëm, të veçantë në nxitjen e përshtatjes së shëndetshme tek adoleshentët.

“Adoleshentët priren të ndihen emocionalisht më afër nënave sesa baballarëve të tyre dhe nënat kanë tendencë të kenë biseda mbështetëse me fëmijët e tyre më shpesh sesa baballarët,” tha Hochgraf. “Kjo mund ta bëjë afërsinë emocionale me baballarët më të spikatur dhe nga ana tjetër mbrojtëse kundër këtyre problemeve të zakonshme të përshtatjes të përjetuara gjatë adoleshencës.”

Sipas studiuesve, adoleshenca është një periudhë zhvillimi që përfshin shumë ndryshime biologjike, njohëse, emocionale dhe sociale që mund të çojnë në probleme të caktuara të përshtatjes, me shqetësimet për peshën, vetëvlerësimin e ulët dhe simptomat e depresionit që janë disa nga më të zakonshmet, veçanërisht për vajzat.

Por, hulumtimet e mëparshme kanë treguar gjithashtu se marrëdhëniet e ngushta me prindërit kanë potencialin për të ndihmuar në mbrojtjen kundër zhvillimit të disa prej këtyre problemeve. Hochgraf tha se ajo dhe studiuesit e tjerë donin të eksploronin më tej temën, duke i ndarë rezultatet sipas moshës, gjinisë dhe marrëdhënies së pjesëmarrësve me secilin prind.

“Ne donim të hulumtonim se në çfarë faze të adoleshencës intimiteti me nënat dhe baballarët bëhet një faktor mbrojtës për shqetësimet e imazhit të trupit, simptomat depresive dhe vetëbesimin e ulët, dhe nëse intimiteti është më i lidhur me përshtatjen pozitive në disa mosha sesa në të tjerat”, tha Hochgraf. “Ne gjithashtu donim të shihnim nëse modelet ndryshonin për vajzat dhe djemtë.”

Për studimin, studiuesit rekrutuan 388 adoleshentë nga 202 familje me dy prindër, baballarë dhe nëna. Të dhënat u mblodhën në tre pika kontrolli kur pjesëmarrësit ishin midis moshës 12 dhe 20 vjeç dhe përfshinin informacion mbi shqetësimet e tyre në peshë, simptomat e depresionit dhe vetëvlerësimit, si dhe matjet e intimitetit midis prindërve dhe fëmijëve të tyre.

Intimiteti u mat duke iu përgjigjur pyetjeve të tilla si sa shpesh shkojnë tek nëna ose babai i tyre për këshilla ose mbështetje dhe sa i ndajnë ndjenjat ose sekretet e brendshme me ta, të cilave adoleshentët iu përgjigjën me një rezultat që varion nga një deri në pesë.

Hochgraf tha se ishte e rëndësishme të mblidheshin të dhëna në disa momente në kohë sepse problemet me përshtatjen, si dhe marrëdhëniet me prindërit, mund të ndryshojnë dhe zhvillohen me shpejtësi gjatë adoleshencës.

“Në vend që të supozojmë se lidhjet midis intimitetit prind-adoleshent dhe problemeve të përshtatjes së adoleshentëve janë statike gjatë adoleshencës, ne studiuam ndryshimet në këto lidhje si një funksion i moshës,” tha Hochgraf.

“Kjo qasje na mundësoi të përcaktojmë se në cilat mosha intimiteti prindër-të rinj mund të jetë më mbrojtës ndaj shqetësimeve të imazhit të trupit, simptomave depresive dhe vetëvlerësimit.”

Pas analizimit të të dhënave, studiuesit gjetën disa efekte të ndryshme të intimitetit prindëror tek djemtë dhe vajzat e tyre në periudha të ndryshme gjatë adoleshencës. Këto efekte ishin gjithashtu të ndryshme midis nënave dhe baballarëve.

“Për shembull, ndërsa intimiteti babë-adoleshent u shoqërua me më pak simptoma depresive gjatë adoleshencës, intimiteti nënë-adoleshent u shoqërua me më pak simptoma depresive gjatë mesit të adoleshencës, rreth moshës 15 vjeç,” tha Hochgraf.

Ata gjithashtu zbuluan se intimiteti babë-të rinj ishte i lidhur me më pak shqetësime për peshën si për vajzat ashtu edhe për djemtë gjatë pjesës më të madhe të adoleshencës, me efektet më të mëdha në mes të adoleshencës për vajzat dhe adoleshencën e vonë për djemtë. Në të kundërt, intimiteti nënë-të rinj u shoqërua vetëm me më pak shqetësime për peshën për djemtë dhe vetëm në adoleshencën e hershme.

Për më tepër, intimiteti babë-të rinj u shoqërua me vetëbesim më të lartë nga fillimi deri në mes të adoleshencës si për djemtë ashtu edhe për vajzat. Intimiteti nënë-të rinj u shoqërua me vetëbesim më të lartë në pjesën më të madhe të adoleshencës për vajzat dhe gjatë adoleshencës së hershme dhe të vonë për djemtë.

Hochgraf tha se studimi – i botuar kohët e fundit në Journal of Family Psychology – nënvizon rëndësinë që prindërit të jenë të afërt, të hapur dhe mbështetës me fëmijët e tyre.

“Prindërit mund të promovojnë zhvillimin e shëndetshëm të adoleshentëve të tyre duke nxitur marrëdhënie emocionale të ngrohta, pranuese dhe mbështetëse me ta,” tha Hochgraf. “Ekzistojnë një numër programesh parandaluese të bazuara në dëshmi, të përqendruara në familje që mund të ndihmojnë prindërit të përmirësojnë ose mbajnë cilësinë e marrëdhënieve pozitive dhe komunikimin me fëmijët e tyre gjatë adoleshencës dhe që janë treguar se parandalojnë probleme të shumta të përshtatjes së adoleshentëve.”

 

 

Burimi / https://neurosciencenews.com/

© Nuk lejohet riprodhimi i shkrimeve pa vendosur autorësinë e revistës "Psikologjia" dhe pa cituar burimin.

MARKETINGU:
[email protected] / Cel: 0684022192
[email protected] / Cel: 0688019400

© Revista Psikologjia. Nuk lejohet riprodhimi i shkrimeve pa vendosur autorësinë e revistës "Psikologjia" dhe pa cituar burimin.

To Top