Në fokus

November 14, 2017 | 10:10

Çfarë është toleranca?

Në një epokë ku mediat elektronike na kanë tërhequr në atë që quhet fshat global ose një shoqëri globale, përfitimet do të ndjehen vetëm kur mbizotëron mirësia e përbashkët, kur mbizotëron respekti dhe mirëkuptimi i ndërsjellë.

Nëse, në vend të ndjenjave të mira, shfaqet urrejtja, nëse shqetësimi shtrëngon paqen, atëherë duhet të pranojmë se ky nuk është progres, por është diçka që do të na çojë drejt rezultateve të papritura.

Në këtë globalizim, ku njerëzit me prejardhje të ndryshme, kultura dhe fe jetojnë së bashku, dhe ku bota është bërë multikulturore dhe plot diversitet, vendosja e tolerancës dhe harmonisë është bërë shumë e rëndësishme dhe nxitja e dashurisë së ndërsjellë është bërë jetike.

tolerance

Pa tolerancë dhe harmoni, nuk mund të ketë paqe të qëndrueshme.

Mungesa e tolerancës çon në luftë, dhunë dhe më në fund shkatërron paqen dhe sigurinë e shoqërisë. Kur njerëzit dështojnë në argumentet e tyre ata bëhen intolerantë dhe më pas përdorin forcën dhe agresionin për të mbështetur pikëpamjen e tyre.

Ne kemi parë incidente të konsiderueshme në historinë e kohëve të fundit ku, për shkak të mungesës së tolerancës, njerëzit kanë sulmuar njerëz të besimeve të tjera, vendet e tyre të adhurimit, komunitetet e tyre. Sa  bukur do të ishte nëse të gjithë përpiqen të shprehin veten në një mënyrë të denjë dhe të respektueshme me tolerancë.

Bota është plot me diversitet dhe kjo është bukuria e universit tonë. Nëse nuk do të kishte diversitet, bota do të dukej e mërzitshme dhe jo tërheqëse, dhe pa ndonjë konkurrencë.

Fjala tolerancë nënkupton gatishmërinë për të pranuar ose për të toleruar, sidomos mendime apo sjellje që nuk mund të pajtoheni ose të silleni me ndjeshmëri me ata që nuk janë si ju. Kjo do të thotë të tregosh respekt për racën, gjininë, mendimet, fenë dhe ideologjitë e njerëzve apo grupeve të tjera dhe të admirosh cilësitë e mira dhe punën e mirë të të tjerëve.

Toleranca mund të shfaqet në shumë mënyra, në raste të ndryshme dhe në kohë të ndryshme. Një person mund të mos pajtohet plotësisht me të tjerët për çdo çështje, nga feja në politikë, ndërkohë që nderon dhe respekton ata me ide dhe opinione të ndryshme dhe i trajton me dinjitet dhe nder të plotë.

Toleranca është e nevojshme në të gjitha sferat e jetës, dhe në çdo nivel dhe në çdo fazë, sepse ajo luan një rol jetësor për të vendosur paqen dhe dashurinë, nga njësia më e vogël deri në njësinë më të lartë të shoqërisë.

Toleranca nuk do të thotë që vetëm një person tregon tolerancë dhe të tjerët nuk e bëjnë këtë. Kur disa njerëz nuk pajtohen për një çështje të caktuar, ata duhet të avokojnë dhe të shprehin mendimin e tyre në mënyrë të respektueshme dhe fjalët e urrejtjes dhe provokimi nuk duhet të përdoren. Toleranca duhet treguar nga të dy palët për çështjet, në mënyrë që ajo të jetë efektive.

Këtu, le të jetë e qartë se duke treguar respekt dhe tolerancë ndaj opinioneve të të tjerëve nuk do të thotë që ju duhet të bëni kompromis me parimet tuaja, ose përqafoni ose pranoni idetë e të tjerëve. Është thjesht një çështje e të drejtave themelore të njeriut.

Duhet të njihet e drejta e çdo qenieje njerëzore që ndjeshmëritë dhe ndjenjat e tij të mos shkelen dhe ofendohen. Dhe çdo person njerëzor ka të drejtën të ketë një opinion dhe ta shprehë atë.

To Top

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com