Në fokus

July 4, 2018 | 9:43

Psikologjia mjedisore: Bota nuk do të mbijetojë gjatë si e burgosur e njerëzimit

Për të kuptuar se çfarë është psikologjia mjedisore, duhet së pari të njohim përkufizimin e mjedisit: “një kompleks i kushteve shoqërore, kulturore dhe morale në të cilat një person gjen veten dhe zhvillon personalitetin e tij ose në të cilin ai e gjen veten të gjallë”. Për shembull, mendoni për zyrën si një mjedis që ndikon individët individualisht, por në të njëjtën kohë ka një model ndikimi në grup: ata që shkojnë atje, shkojnë në punë.

Vitet e fundit, psikologjia mjedisore ka fituar rëndësi dhe njohje. Kjo është arsyeja pse në këtë artikull ne propozojmë objektivat, qasjet dhe përdorimet e saj praktike.

Çfarë është psikologjia mjedisore?

Psikologjia e mjedisit merret me analizën e marrëdhënieve mes njerëzve dhe mjedisit. Ekzistojnë dy lloje mjedisesh: ato natyrore dhe ato të krijuara nga qenia njerëzore. Psikologjia mjedisore ka një karakter ndërdisiplinor dhe fokusohet në variablat e sjelljes dhe psikologjike që lidhen me ndërveprimin tonë në mjediset e ndryshme që na rrethojnë.

Meqenëse marrëdhënia mes njerëzve dhe mjedisit është e pandashme, është e kuptueshme që interesi në këtë fushë të studimit është maksimal. Për të lehtësuar mirëkuptimin, ne mund të analizojmë situata të tilla si performanca akademike e fëmijës bazuar në klasën në të cilën ndodhet ose në gjendjen psikologjike të një personi në një qytet të ndotur.

Kjo disiplinë merret me parashikimin e mënyrave në të cilat ndryshoret e mjedisit fizik do të ndikojnë tek njerëzit. Nga bashkëveprimi i të dy aktorëve një komponent etik mund të shfaqet duke kërkuar formula për të gjetur zgjidhje globale në fusha të ndryshme, nga profesionalisht në personalisht.

Si zbatohet psikologjia mjedisore?

Kjo disiplinë psikologjike është rritur në ndërgjegjen e mbrojtjes së planetit, por edhe të marrëdhënieve të ngushta midis qenieve njerëzore dhe mjedisit rrethues.

Në fakt, ne sot kërkojmë mjedise arkitekturore që promovojnë sjellje të caktuara, si një nivel i lartë produktiviteti, një rritje në performancë, një gjendje më të relaksuar etj.

Kjo disiplinë gjithashtu merret në konsideratë në aspektet publike, siç është planifikimi urban. Ne kërkojmë mirëqenie më të madhe të individit në një mjedis më social dhe më të rehatshëm. Sa i përket mjedisit të biznesit, siç është përmendur më parë, kërkimi për mirëqenie më të madhe të të punësuarve zakonisht çon në produktivitet të lartë, kështu që edhe në këtë rast aplikimi i psikologjisë mjedisore ka pasoja interesante.

Qasjet e psikologjisë mjedisore

Vlen të hetohen fushat aktuale të zbatimit të psikologjisë mjedisore.

Zgjidhja e problemeve mjedisore

Fusha kryesore e veprimit të psikologjisë mjedisore ka të bëjë me identifikimin dhe zgjidhjen e problemeve mjedisore. Ne punojmë në veprimin e qenieve njerëzore për të hartuar një plan që mund të korrigjojë gabimet.

Fokusi është në kujdesin e mjediseve natyrore, duke reduktuar nivelet e ndotjes në shkallë globale.

“Bota nuk do të mbijetojë gjatë si një e burgosur e njerëzimit”. -Daniel Quinn-

Analiza e faktorëve socialë dhe psikologjik

Psikologjia mjedisore shpesh përdoret në programet e integrimit social. Kjo për shkak se ajo lejon analizën e faktorëve psikologjikë dhe socialë në fusha specifike.

Ndikimi i së kaluarës

Një qasje tjetër e zakonshme e kësaj disipline ka të bëjë me ndikimin e faktorëve të kaluar në problemet aktuale në një vend të caktuar. Evolucioni dhe variablat analizohen gjatë një periudhe të saktë kohore për të studiuar marrëdhënien e mundshme.

“Një nga të këqijat e edukimit ekologjik është se njeriu jeton vetëm në një botë me plagët”. -Aldo Leopold-

Qasjet ndërdisiplinore

Kjo është një qasje ndërdisiplinore, pasi zakonisht përdoret në lidhje me fusha të tjera të studimit, siç është psikologjia kognitive, zhvillimore ose madje edhe organizative. Siç kemi thënë tashmë, përdoret në arkitekturë, dizajn, ekonomi, planifikim, politikë etj.

Qeniet njerëzore janë produkt i një planeti që na sheh të lindur dhe të vdekur, kështu që marrëdhënia jonë me mjedisin dhe kontekstin në të cilin jetojmë është thelbësore për të na definuar si një specie.

 

Përgatiti: Brikela Daci | Burimi / lamenteemeravigliosa.it

To Top

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com