FB

October 7, 2021 | 8:45

Studimi 9-vjeçar zbulon efektet që ka trauma e fëmijërisë në marrëdhëniet e të rriturve

Një studim i vazhdueshëm midis më shumë se 2,000 të rriturve në Holandë ka gjetur se keqtrajtimi i fëmijërisë shoqërohet me marrëdhënie me cilësi më të ulët më vonë në jetë. Hulumtimet e kaluara kanë gjetur gjithashtu se abuzimi ose neglizhimi i fëmijërisë mund të çojë në modele të pasigurta të lidhjes në moshën e rritur, por studimi aktual shkon më tej dhe sugjeron që këto çështje lindin kryesisht nga depresioni i rëndë i lidhur me atë traumë të fëmijërisë.

Grupi i madh është gjurmuar për gati një dekadë. Në vitet e para, të dyta, të katërt dhe të gjashtë të studimit, studiuesit vlerësuan pjesëmarrësit për depresion dhe ankth. Në vitin e katërt u vlerësua gjithashtu prania e keqtrajtimit në fëmijëri. Në vitin e nëntë, pjesëmarrësit vlerësuan cilësinë e marrëdhënieve të tyre, si dhe stilet e tyre të lidhjes.

Pak më shumë se tre të katërtat e grupit raportuan një histori depresioni ose ankthi. Ngjashëm me gjetjet e mëparshme, autorët zbuluan se të anketuarit me një histori keqtrajtimi kishin gjithashtu depresion dhe ankth më të rëndë.

Këta individë raportuan marrëdhënie me cilësi më të ulët dhe nivele më të larta të lidhjes së pasigurt, duke përfshirë lidhjen e shqetësuar – të ilustruar nga nivelet ekstreme të intimitetit me nivele të ulëta të autonomisë – dhe lidhjen shmangëse – e ilustruar nga nivele të larta të autonomisë dhe siklet me intimitetin.

Studiuesit testuan rrugë të ndryshme për të kuptuar se çfarë mund të kenë të bëjnë me njëri -tjetrin të gjithë këta faktorë. Kur kontrollonin gjininë, moshën dhe nivelin e arsimimit, ata zbuluan se marrëdhënia midis keqtrajtimit dhe marrëdhënieve intime me cilësi të dobët ishte “e ndërmjetësuar plotësisht” nga lidhja e pasigurt dhe ashpërsia e depresionit.

Studiuesit modeluan gjashtë rrugë të ndryshme për të parë sesi njëra të çon te tjetra dhe gjetjet treguan dy rrugë të dallueshme me anë të të cilave mund të zhvillohet kjo lidhje e pasigurt. Rruga më e fortë lidh keqtrajtimin e fëmijërisë me rritjen e ashpërsisë së depresionit, lidhjen e shqetësuar dhe së fundi, me marrëdhënie me cilësi më të ulët.

“Kjo rrugë tregon se disa individë, të cilët raportuan se ishin keqtrajtuar gjatë fëmijërisë, mund të kenë humor të ulët dhe simptoma të tjera depresive, të bëhen më të varur dhe të pasigurt, të cilët mund të perceptohen si më të lidhur dhe të përjetojnë më shumë shqetësime në marrëdhënie, të cilat më pas mund të ndikojnë cilësinë e marrëdhënies”, shkruajnë autorët. Rruga e dytë lidh keqtrajtimin me depresionin, por këtë herë është lidhja shmangëse që çon në marrëdhënie me cilësi më të ulët.

Ky hap përfundimtar ndodh, shpjegojnë autorët, sepse partnerët me lidhje shmangëse priren të refuzojnë intimitetin dhe e kanë më të vështirë të besojnë dhe të mbështeten tek të tjerët. Të dyja këto rrugë do të duhet të përsëriten në hulumtime të mëtejshme, veçanërisht nëse duam të dimë se si dhe pse secili faktor mund të çojë në një tjetër.

Ndërsa madhësia e mostrës në këtë hulumtim ishte mjaft e madhe, disa individë me depresion të rëndë u larguan nga studimi, që do të thotë se mund të mos jetë plotësisht përfaqësues. Për më tepër, duke qenë se keqtrajtimi i fëmijërisë u kujtua nga e kaluara, është e vështirë të thuhet nëse kujtimet e raportuara janë të sakta. Sidoqoftë, gjetjet përputhen kryesisht me kërkimet që tregojnë se abuzimi ose neglizhimi i fëmijërisë mund të ketë efekte të zgjatura në shëndetin dhe mirëqenien e një personi më vonë në jetë.

“Informimi i prindërve, mësuesve, mjekëve të përgjithshëm dhe publikut të gjerë në lidhje me ndikimin e mundshëm destruktiv të keqtrajtimit të fëmijërisë në mirëqenien mendore dhe marrëdhëniet intime mund të çojë në njohje më të mirë dhe zbulim më të hershëm”, sugjerojnë autorët.

 

 

 

Burimi / https://www.sciencealert.com/

© Nuk lejohet riprodhimi i shkrimeve pa vendosur autorësinë e revistës "Psikologjia" dhe pa cituar burimin.

MARKETINGU:
[email protected] / Cel: 0688019400

© Revista Psikologjia. Nuk lejohet riprodhimi i shkrimeve pa vendosur autorësinë e revistës "Psikologjia" dhe pa cituar burimin.

To Top