Në fokus

September 8, 2020 | 8:10

Virologu: “Në shkollë i njëjti rrezik si supermarketi”

Meqenëse rreziku zero nuk ekziston pasi të dilni nga shtëpia, mësuesit nuk duhet të kenë frikë shumë. Për momentin, të dhënat në dispozicion thonë se ka pak fëmijë të infektuar me Covid-19, madje janë akoma edhe më pak ata me një ngarkesë virale infektuese. Nëse jeni të vëmendshëm dhe mbani distancën, shkolla “nuk është më një rrezik infektimi sesa një supermarket ose një kinema”. Kjo është thënë nga virologu Carlo Perno, drejtori i njësisë së Mikrobiologjisë të spitalit Bambino Gesù në Romë.

“Bazuar në studimet mbi fëmijët dhe Covid-19, mund të themi se aktualisht nuk ka prova që fëmijët janë më të infektuar me virusin SarsCov2 dhe se ata infektojnë më shumë se të tjerët”, vëren eksperti. Nga këndvështrimi shëndetësor, sipas Perno, “frika e mësuesve nuk ka asnjë arsye për të ekzistuar. Shkalla e infektimit mes fëmijëve në fakt është mesatarisht e ulët, ata zakonisht infektohen në familje dhe nuk janë ata që e sjellin virusin në shtëpi”. Deri më tani është parë që “fëmijët e infektuar me Covid-19 janë pak, akoma më pak janë ata me një ngarkesë virale infektive, dhe ata që kanë vdekur nga Covid janë shumë pak”.

Prandaj, duke mbajtur një distancë dhe duke ndjekur masat e sigurisë të treguara nga ekspertët, “në shkollë nuk jeni më në rrezik sesa duke kryer veprime të tjera normale në mjedise të tjera, të tilla si supermarkete, autobusë ose kinema”, vijon virologu. Në mënyrë që të ketë rrezik zero, vazhdon ai, “nuk duhet të largohesh nga shtëpia, të shkosh kudo ku ka të huaj. Prandaj nuk shoh një rrezik të madh nga shkolla”. Sa i përket të dhënave për fëmijët pozitivë që mbeten të infektuar për një kohë të gjatë, kjo është pozitive për tamponët e shumtë të përsëritur me kalimin e kohës, “kjo nuk do të thotë që ata janë infektivë, domethënë nuk e transmetojnë virusin”.

Nuk ka nevojë të frikësohemi as për ata që japin mësim dhe janë në kontakt me adoleshentë, sipas Perno, sepse e njëjta gjë vlen edhe për ata. “Rreziku lidhet me përqindjen e pozitivitetit. Sot mosha mesatare e të infektuarve është 35 vjeç dhe ne themi se adoleshentët janë më afër kësaj grupmoshe sesa ajo e të moshuarve, por nuk do të thotë se ata janë më infektues se të rriturit”. Dhe pikërisht për punëtorët e shkollës, dekreti i majit, i kthyer më pas në ligj në korrik, prezantoi “mbikëqyrjen e jashtëzakonshme shëndetësore” që duhet të paguhet nga punëdhënësi për punëtorët më të ekspozuar ndaj rrezikut të infektimit për shkak të moshës dhe nëse ato kanë dy ose më shumë patologji para-ekzistuese që mund të përcaktojnë, në rast të infeksionit, një rezultat më serioz ose fatal, gjithashtu në lidhje me rrezikun e ekspozimit ndaj infeksionit.

 

 

Burimi / https://www.giornaledibrescia.it/

© Nuk lejohet riprodhimi i shkrimeve pa vendosur autorësinë e revistës "Psikologjia" dhe pa cituar burimin.

To Top