FB

September 8, 2021 | 8:15

Marrëdhënia prind-adoleshent, çelësi për të minimizuar problemet

Përgatiti Esmeralda Birçaj, eksperte e shëndetit mendor

 

-Respekti është çelësi për të punuar me adoleshentët.

-E dëgjoj me kujdes adoleshentin dhe përpiqem të jem në vendin e tij para se të flas.

-Shmang t’i jap urdhra adoleshentit sepse ato shkaktojnë urrejtje dhe rezistencë.

-Jap zgjedhje, nuk sillem në mënyrë absolute.

-Kur sulmoj një adoleshent sulmohem.

-Me përshkrimin e problemit i kërkoj adoleshentit të mendojë dhe të marrë pjesë në zgjidhje.

-Kur prindi flet për ndjenjat e tij e lehtëson adoleshentin të kuptojë dhe të përgjigjet pozitivisht.

-Preferohet që adoleshenti të japë një refuzim të arsyetuar me shkrim, në mënyrë që ai / ajo të ketë kohë për të përpunuar përgjigjen dhe për të zvogëluar mundësinë e një grindjeje.

-Pavarësisht kundërshtimeve, adoleshentët duan të dinë pikëpamjet e prindërve të tyre. Vlerat dhe besimet e prindërve janë vendimtare për zgjedhjet e adoleshentëve.

-Shanset që prindërit duhet të japin mendimet e tyre rriten kur ata vërtetë i dëgjojnë fëmijët e tyre.

© Nuk lejohet riprodhimi i shkrimeve pa vendosur autorësinë e revistës "Psikologjia" dhe pa cituar burimin.

MARKETINGU:
[email protected] / Cel: 0684022192
[email protected] / Cel: 0688019400

© Revista Psikologjia. Nuk lejohet riprodhimi i shkrimeve pa vendosur autorësinë e revistës "Psikologjia" dhe pa cituar burimin.

To Top